Meny Stäng

Totalentreprenad Stockholm

Totalentreprenad Stockholm

Totalentreprenad i Stockholm är något att tänka på om du går i tankar på en större renovering eller kanske att bygga ett nytt hus. Det kan vara allt från en badrumsrenovering, köksrenovering till en totalrenovering av hela huset. 

Med en totalentreprenad i Stockholm behöver du inte tänka på vilken hantverkare som bör komma först och när du kan boka in nästa. Du har endast en kontakt (din totalentreprenad i Stockholm) och din totalentreprenad tar hand om allt från början till slutbesiktning.

Vill man göra en totalrenovering av exempelvis ett badrum så kan det vara lite krångligt att få ihop flera olika hantverkare för varje del, en för VVS, en för golv, en för kakel och så vidare. Sen är det även vissa moment som måste göras före andra och då är det viktigt att allt planeras i tidsordning så att inte projektet blir försenat.

Här kommer vi in med en totalentreprenad för hela renoveringen. Vi har kunniga medarbetare som vet vilka hantverkare som krävs för varje projekt med totalentreprenad i Stockholm. Vi kan planera arbetet för totalentreprenad i Stockholm så att allt flyter på och blir klart inom tidsramen.

Vad innebär totalentreprenad i Stockholm

Totalentreprenad i Stockholm betyder att vi tar hand om allt från start till slutförande så du inte behöver tänka på mer än att bestämma vad som ska ingå i din totalentreprenad. Det kan handla om allt från totalentreprenad för att bygga ett nytt hus till totalentreprenad för en badrumsrenovering eller totalentreprenad för en lägenhetsrenovering.

Alla lite större byggprojekt som kräver flera hantverkare för att genomföra; exempelvis ska du göra golv, VVS, sätta kakel etcetera kan man ta hjälp av en totalentreprenad i Stockholm. 

Fördelen med att ha en totalentreprenad när man ska bygga hus eller genomföra en större renovering är att du endast har en kontaktperson (din totalentreprenad) och slipper försöka få ihop flera olika hantverkare så att dessa är på rätt plats vid rätt tidpunkt och gör ett bra arbete på rätt sätt. En totalentreprenad i Stockholm har hand om allt från början till slutbesiktning och ser till att tidsplanen hålls även om någon hantverkare skulle bli t.ex. sjuk.

Vi hjälper dig med: 

  • Badrumsrenovering
  • Lägenhetsrenoveringar
  • Bygga hus
  • Köksrenoveringar
  • Bygga fritidshus
  • Bygga pool
  • Övriga renoveringar 
  • med mera

Vad ingår i totalentreprenad Stockholm

Kort kan man säga att vad som ingår i totalentreprenad i Stockholm är allt som du vill ska ingå för ditt projekt. 

Med oss som din totalentreprenad i Stockholm får du redan från början veta hur mycket projektet kommer att kosta. Du får ett totalpris för din totalentreprenad och en tidsram för arbetet som vi sedan ser till att hålla för ditt projekt. 

När man tar in ett projekt på totalentreprenad i Stockholm behöver du bara ha kontakt med en person (din totalentreprenad). Vi sköter sedan alla andra kontakter med hantverkare eller tar hand om eventuella problem som kan uppstå under tiden.

En totalentreprenad i Stockholm ger dig ett projekt som tar upp lite av din tid och inte ger dig bekymmer av att försöka samordna alla hantverkare så att allt blir klart i tid och i rätt ordning för att projektet ska flyta på. 

Den tiden du behöver lägga är innan projektet för din totalentreprenad startar. Du behöver veta exakt vad du vill göra och hur slutresultatet ska se ut. Detta är en otroligt viktigt del så spendera lite extra tid här. Skulle det komma ändringar under tiden när projektet med totalentreprenad är igång så kan det leda till både kostnadsförändringar och att det tar längre tid för färdigställande.

Lägg lite extra tid kring att fundera på hur ni vill att allt ska se ut efter din totalentreprenad i Stockholm av badrumsrenovering, köksrenovering, nya hus etcetera för att det ska passa både ögonen och det praktiska i vardagen.

Vid installation av nytt tak eller renovering av ett befintligt tak har vi ett samarbete med takläggaren i Stockholm. Det här är ett samarbete vi haft över flera år och där vi står för totalentreprenaden. 

Vad kostar totalentreprenad Stockholm

Denna fråga är otroligt svår att svara på då en totalentreprenad i Stockholm kan vara allt från att bygga ett hus till att renovera ett badrum. Även inom varje projekt som en totalentreprenad för badrum kan kostnaderna skilja sig åt beroende på val av material och hur badrummet ser ut från början. Det är därför jättebra att ni börjar med att fundera ut vad ni har tänkt er ska ingå i er totalentreprenad i Stockholm och hur ni vill att slutresultatet ska se ut.

Kontakta sedan oss och berätta mer om ert projekt och vad ni har tänkt er. Därefter kan vi ta fram en kostnad för just er totalentreprenad i Stockholm. Denna kostnad innefattar allt för att slutföra projektet; projektering, byggarbete, material och samtliga avtal med eventuella underleverantörer.

Vad det kostar med totalentreprenad i Stockholm beror på många saker. Allt från vilket material ni vill använda till hur många timmar projektet beräknas ta och hur många olika hantverkare som behöver involveras. Ring oss gärna för att berätta mer om ditt projekt så kan vi sammanställa ett pris på totalentreprenad för just ert projekt.

Vad som är fördelen när det kommer till pris på totalentreprenad är att du får en kostnad för hela projektet på förhand vilket hjälper dig i din ekonomiska planering.

Totalentreprenad

Allt från planering eller projektering till slutbesiktning. 

Det finns både stora och små projekt som kan gå under totalentreprenad. Allt från att bygga ett nytt hus till att renovera ett badrum. 

Totalentreprenad vs generalentreprenad

Det finns tre olika entreprenadformer: delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad. Delad entreprenad och generalentreprenad kallas även med ett gemensamt namn för utförandeentreprenader. Vad är då en utförandeentreprenad? Det är en entreprenad där beställaren svarar för projekteringen och entreprenören svarar för utförandet.

Skillnaden mellan en totalentreprenad och en generalentreprenad är att i en totalentreprenad sköter huvudentreprenören både projektering samt utförande medan i en generalentreprenad är det beställaren som står för projektering och huvudentreprenören för utförandet. I både totalentreprenad och generalentreprenad är det huvudentreprenören som skriver kontrakt med övriga entreprenörer som då blir dennes underleverantörer.

För att ytterligare förtydliga hur skillnaderna ser ut mellan delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad kommer här en uppdelning av hur ansvaret fördelar sig mellan beställaren och huvudentreprenören i de olika entreprenadformerna;

Delad entreprenad:
• Beställaren står för projektering
• Beställaren skriver avtal med huvudentreprenör
• Beställaren skriver avtal med VVS- och el-installatörer t.ex. – dessa blir sidoentreprenörer till huvudentreprenören.

Generalentreprenad
• Beställaren står för projektering
• Beställaren skriver endast avtal med huvudentreprenören
• Huvudentreprenören skriver avtal med övriga entreprenörer som blir underleverantörer till huvudentreprenören

Totalentreprenad
• Huvudentreprenören ansvarar för både projektering och utförande
• Beställaren skriver endast avtal med huvudentreprenören

Regler och avtal totalentreprenad Stockholm

Totalentreprenad är en entreprenadform där både projektering och utförande av projektet ligger i ansvar hos entreprenaden. D.v.s. entreprenaden ansvarar för att projektet uppfyller det som är avtalat.

I en totalentreprenad kommer beställaren med krav på vad denne vill ha utfört, vilken funktion som ska finnas, vilket material som ska användas etcetera. Därefter får entreprenören utreda och projektera vad som krävs för att de ska kunna uppfylla beställarens önskemål och krav. Vid en totalentreprenad har alltså entreprenören hela ansvaret, d.v.s. att entreprenören ansvarar för eventuella fel som uppkommer samt att funktionen motsvarar det som avtalats mellan beställaren och entreprenören.

Det är därför oerhört viktigt att beställaren är noggrann med att i avtalet för en totalentreprenad i Stockholm ange vilka funktionskrav som beställaren vill ha i projektet då det är utifrån detta som entreprenören för din totalentreprenad kommer att arbeta ifrån. Skulle det inte vara helt tydligt och beställaren under tiden av projektet för en totalentreprenad i Stockholm ser att den vill ha på ett annat sätt kan det då tillkomma kostnader och tidsförseningar. Detta då det inte ingick i det ursprungliga avtalet för totalentreprenad i Stockholm.

Kontakta oss

Vi har många års erfarenhet av totalentreprenad. 

Våra hantverkare är alla kunniga och professionella. 

Lämna er renovering, husbygge eller annat projekt till oss. Vi tar hand om allt från start till färdigt projekt.